Historien om gratis retshjælp i Danmark

Danmark har et af verdens ældre gratis retshjælpsinstitutioner.

Københavns retshjælplev fx grundlagt helt tilbage i 1885, som en hjælp til de ubemidlede”. Den hjælper årligt ca. 8000 mennesker.

retshjælp

retshjælp

Generelt gælder der at ca 20% af henvendelserne hos retshjælpen fører til at der startes en sagbehandling op. Advokatsamfundet anslår at de danske advokatvagter modtager ca. 20.000 henvendelser om året.

En undersøgelse som Justitsministeriet har lavet, viser at der er flere kvinder (54 %) end mænd (46 %) som bruger retshjælpstilbud. Samme undersøgelse viser at borgerne, som søger råd har vidt forskeligge uddannelsesbaggrunde og beskæftigelse, såsom Selvstændig erhvervsdrivende , Uddannelsessøgende, Førtidspensionister, efterlønsmodtager, osv.

Der har faktisk altid været et stort retshjælpsbehov og har vi et grundlæggende retsprincip, at der skal være lighed for loven. Det betyder også at der skal være mulighed for alle danske borgere, at gøre sin ret gældende. Omvendt koster det (mange) penge, at få sin sag prøvet ved domstolene og at få advokatbistand. Det betyder, at mange danske borgere i virkeligheden er afskåret fra at kunne dette, medmindre der er adgang til gratis eller næsten gratis retshjælp.

læs mere om advokatvagten her.