Browse Måned

januar 2020

Retshjælp indenfor boligkøb

Når du skal købe eller sælge fast ejendom, kan mange konflikter opstå med modparten. Grundene til konflikterne er mange, og de mest typiske årsager er opdagelse af ulovligheder eller skader ved ejendommen efter overdragelse af nøgler eller forkert afgivet informationer i forbindelse med handlen. Det er ikke altid, at en løsning mellem parterne kan findes. I disse tilfælde vælger mange at tage kontakt til en advokat, der netop kan hjælpe med konflikterne.

Advokaten vil sørge for først at sætte sig grundigt ind i situationen for at undersøge, hvorvidt der er tale om en konkret sag. Efterfølgende vil advokaten kontakte modpartens advokat eller modparten selv. Her er fokusset at få modparten til at rette krav, forlige eller afvise sagen.

Vælg en professionel advokat til gode priser

Er du havnet i den uheldige situation, at der netop er opstået konflikter i forbindelse med dit boligkøb, bør du søge hjælp hos en professionel advokat. Advokaten har styr på alt det juridiske og de forskellige fagtermer, som kan være svære at finde ud af for personer, der ikke arbejder med det til daglig.

At få hjælp hos en advokat kan dog blive lidt af en dyr omgang. Derfor er det for mange nødvendigt at vælge en advokat, som har gennemsigtige priser. På denne måde er det nemt at finde ud af, hvad retshjælpen reelt vil ende med at koste, således pengene til hjælpen kan findes. Du skal typisk have hjælp til:

  • Vurdering og gennemgang af sagen
  • Drøftelser og korrespondancer
  • Udfærdigelse af svar og skrivelse til modparten
  • Ansøgning om fri proces eller retshjælpsforsikring, hvis sagen ender i retten

Heldigvis kan du få gratis retshjælp til mange sager. På vores side finder du netop mange organisationer, hvor du har mulighed for at få gratis retshjælp. Du kan også læse mange guides og vejledninger på internettet såsom hos Vokatus. Her får du tips til alverdens aspekter inden for jura, paragraffer og love.

Efterse dine forsikringer for retshjælpsforsikring

Igennem din indboforsikring vil du ofte have inkluderet en retshjælpsforsikring. Denne type forsikring vil typisk dække sagsomkostninger, der opstår i forbindelse med retssager. Her skal omkostninger forstås som dine egne sagsomkostninger til modpartens advokat, egen advokat, syn og skøn udmeldt af retten, rets mægling og retsafgifter.

Det er forskelligt fra forsikringspolice til forsikringspolice, hvor højt dit maksimumbeløb er. Som regel ligger maksimumbeløbet på 150.000-225.000 kroner. Overstiger sagsomkostningerne dette beløb, vil du altså selv skulle betale for det. Hertil kommer retshjælpsforsikringens selvrisiko. Igen varierer dette beløb fra forsikringspolice til forsikringspolice, men det svarer typisk på 10 % af beløbet. Som regel er mindstebeløbet for selvrisikoen 3.000 kroner.

Er der tale om en småsag, skal du være opmærksom på, at din retshjælpsforsikring ikke vil dække alle omkostninger. I tilfælde af småsager er advokater derfor berettiget til at fakturere ud over forsikringsdækningen. Hvis du er i tvivl kan du læse mere om indboforsikringer på Billigste Forsikringer.

Staten yder økonomisk bistand i form af fri proces

For at sikre den enkeltes adgang til domstolene i Danmark yder staten økonomisk bistand i form af fri proces. Dette tiltag er især rettet personer, som har en lav indkomst. Du kan ansøge om at blive fri for processen, men det kræver, at dit indtægtsgrundlag, personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst opfylder visse økonomiske betingelser.

Generelt tager det seks til otte måneder at behandle ansøgninger om fri proces af civilstyrelsen. Har du en retshjælpsforsikring eller anden forsikring til at dække sagsomkostningerne, vil du ikke have mulighed for at få fri proces.

Gratis advokathjælp

Du kan få masser af juridisk hjælp uden en advokat

At hyre en advokat er bestemt ikke noget, alle og enhver har råd til. Det skyldes, at advokater som regel er utroligt dyre, hvorfor det ikke er alle, der kan betale for denne professionelle, juridiske rådgivning. Det er bestemt ærgerligt, da de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv godt kunne bruge hjælp juridisk hjælp. Hvad de færreste er klar over er, at der faktisk findes mange alternativer. I nogle tilfælde er det endda muligt at få billigere eller ligefrem gratis advokathjælp. Det kan du læse mere om her i artiklen.

Nogle sager giver dig ret til billigere eller gratis advokathjælp

Nogle typer sager kan give dig ret til at få enten billigere eller gratis advokathjælp, hvorfor det bestemt er værd at undersøge for dig, inden du betaler dyre domme for en advokat. Generelt bruger danskere i dag rigtig mange unødvendige penge, eftersom de ikke kender til deres rettigheder inden for forskellige områder. Det kan du læse mere om på Informeo, så du undgår at blive snydt i fremtiden og betale unødigt meget for noget, du måske kan få billigere eller ligefrem gratis.

Der er primært tale om mundtlig rådgivning

Der findes flere steder i landet, hvor du har mulighed for at få gratis advokathjælp, ligesom du nogle steder kan få hjælp til udarbejdelsen af vigtige dokumenter. Du bør dog være opmærksom på, at der ofte er tale om mundtlig rådgivning. Dette er dog uden tvivl bedre end ingenting. Endvidere tilbydes der også en mere begrænset skiftlig sagsbehandling end normalt. Det kan også være, at du har mulighed for at få advokathjælp gennem din fagforening. Dette gør sig dog kun gældende inden for det arbejdsretslige område. 

Få retshjælpsdækning gennem dit forsikringsselskab

Der er tilmed mange danske forsikringsselskaber, der tilbyder deres kunder retshjælpsdækning. Denne hjælper i forbindelse med sagsomkostninger, og du har mulighed for at anvende dækningen, såfremt du skal lægge sag mod nogen, eller hvis nogen lægger sag an mod dig. Med denne forsikring er du dækket meget bredt, og det er således en rigtig god sikkerhed at have.

Der er masser af hjælp at hente online

Ofte kan man komme ud for en situation, hvor man har behov for at indhente forskellige juridiske dokumenter. Det kan for eksempel være købsaftaler i forbindelse med en bolighandel. I så fald er det de færreste mennesker, der er klar over, at der er masser af hjælp at hente på internettet. Det er nemlig muligt at downloade forskellige juridiske dokumenter online. Ikke nok med det kan du også modtage hjælp til sagsbehandlinger. Dette er dog sjældent gratis men til gengæld koster det meget mindre af, hvad en advokat koster.

Mere avanceret rådgivning stiller en række krav

Som udgangspunkt har du altid mulighed for at modtage gratis advokathjælp, så længe der er tale om sager, hvor du kun har behov for grundlæggende rådgivning, der foregår mundtligt. Det vil altså sige, at hvis du skal bruge mere avanceret rådgivning, stilles en række krav til sagen, og på den måde bliver det også dyrere for dig. For eksempel gør nogle økonomiske indtægtsgrænser gældende, hvis du vil modtage gratis retshjælp. Endvidere kan du ikke få gratis advokathjælp til en af følgende sager:

  • Gældssanering
  • Erhvervs- eller forvaltningssager
  • Hvis du er tiltalt eller sigtet i en sag, der er offentlig.

Har du behov for hjælp til en af ovenstående kategorier, har du dog stadig mulighed for at modtage den grundlæggende mundtlige rådgivning helt gratis. Endelig skal det nævnes, at når du skal søge efter gratis advokathjælp rundt omkring i landet, skal du være opmærksom på, at forskellig retshjælp kan stille meget forskellige betingelser og krav til dig. Det er dog vigtigt at huske på, at der altså er mange andre alternativer til den dyre advokat.