Retshjælp indenfor boligkøb

Når du skal købe eller sælge fast ejendom, kan mange konflikter opstå med modparten. Grundene til konflikterne er mange, og de mest typiske årsager er opdagelse af ulovligheder eller skader ved ejendommen efter overdragelse af nøgler eller forkert afgivet informationer i forbindelse med handlen. Det er ikke altid, at en løsning mellem parterne kan findes. I disse tilfælde vælger mange at tage kontakt til en advokat, der netop kan hjælpe med konflikterne.

Advokaten vil sørge for først at sætte sig grundigt ind i situationen for at undersøge, hvorvidt der er tale om en konkret sag. Efterfølgende vil advokaten kontakte modpartens advokat eller modparten selv. Her er fokusset at få modparten til at rette krav, forlige eller afvise sagen.

Vælg en professionel advokat til gode priser

Er du havnet i den uheldige situation, at der netop er opstået konflikter i forbindelse med dit boligkøb, bør du søge hjælp hos en professionel advokat. Advokaten har styr på alt det juridiske og de forskellige fagtermer, som kan være svære at finde ud af for personer, der ikke arbejder med det til daglig.

At få hjælp hos en advokat kan dog blive lidt af en dyr omgang. Derfor er det for mange nødvendigt at vælge en advokat, som har gennemsigtige priser. På denne måde er det nemt at finde ud af, hvad retshjælpen reelt vil ende med at koste, således pengene til hjælpen kan findes. Du skal typisk have hjælp til:

  • Vurdering og gennemgang af sagen
  • Drøftelser og korrespondancer
  • Udfærdigelse af svar og skrivelse til modparten
  • Ansøgning om fri proces eller retshjælpsforsikring, hvis sagen ender i retten

Heldigvis kan du få gratis retshjælp til mange sager. På vores side finder du netop mange organisationer, hvor du har mulighed for at få gratis retshjælp. Du kan også læse mange guides og vejledninger på internettet såsom hos Vokatus. Her får du tips til alverdens aspekter inden for jura, paragraffer og love.

Efterse dine forsikringer for retshjælpsforsikring

Igennem din indboforsikring vil du ofte have inkluderet en retshjælpsforsikring. Denne type forsikring vil typisk dække sagsomkostninger, der opstår i forbindelse med retssager. Her skal omkostninger forstås som dine egne sagsomkostninger til modpartens advokat, egen advokat, syn og skøn udmeldt af retten, rets mægling og retsafgifter.

Det er forskelligt fra forsikringspolice til forsikringspolice, hvor højt dit maksimumbeløb er. Som regel ligger maksimumbeløbet på 150.000-225.000 kroner. Overstiger sagsomkostningerne dette beløb, vil du altså selv skulle betale for det. Hertil kommer retshjælpsforsikringens selvrisiko. Igen varierer dette beløb fra forsikringspolice til forsikringspolice, men det svarer typisk på 10 % af beløbet. Som regel er mindstebeløbet for selvrisikoen 3.000 kroner.

Er der tale om en småsag, skal du være opmærksom på, at din retshjælpsforsikring ikke vil dække alle omkostninger. I tilfælde af småsager er advokater derfor berettiget til at fakturere ud over forsikringsdækningen. Hvis du er i tvivl kan du læse mere om indboforsikringer på Billigste Forsikringer.

Staten yder økonomisk bistand i form af fri proces

For at sikre den enkeltes adgang til domstolene i Danmark yder staten økonomisk bistand i form af fri proces. Dette tiltag er især rettet personer, som har en lav indkomst. Du kan ansøge om at blive fri for processen, men det kræver, at dit indtægtsgrundlag, personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst opfylder visse økonomiske betingelser.

Generelt tager det seks til otte måneder at behandle ansøgninger om fri proces af civilstyrelsen. Har du en retshjælpsforsikring eller anden forsikring til at dække sagsomkostningerne, vil du ikke have mulighed for at få fri proces.


Skriv et svar